ODLOČBE O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

10.02.2020 Nives K. 180