Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa

Načini oddaje

Ne

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku