Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov