Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka