Vloga za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka