Štab civilne zaščite

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • poveljnik, Ciril Turk, Prihova 17, 3332 Rečica ob Savinji
 • namestnik poveljnika, Franc Finkšt, Trnovec 17, 3332 Rečica ob Savinji
 • član, Jože Prislan, Poljane 33, 3332 Rečica ob Savinji
 • član, Jaka Cajner, Homec 34, 3332 Rečica ob Savinji
 • član, Rok Matek, Nizka 16, 3332 Rečica ob Savinji
 • član, Filip Atelšek, Spodnja Rečica 28, 3332 Rečica ob Savinji
 • članica, Nataša Zdolšek, Rečica ob Savinji 67, 3332 Rečica ob Savinji
 • član, Jože Lenko, Nizka 11, 3332 Rečica ob Savinji
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Andrej Glušič, Dol-Suha 29, 3332 Rečica ob Savinji
 • Franc Finkšt, Trnovec 17, 3332 Rečica ob Savinji
 • Irena Finkšt, Trnovec 17, 3332 Rečica ob Savinji
 • Andrej Prislan, Poljane 33, 3332 Rečica ob Savinji
 • Franjo Pukart, Varpolje 32, 3332 Rečica ob Savinji
 • Jože Žerak, Šentjanž 15, 3332 Rečica ob Savinji
 • Janko Žuntar, Zgornje Pobrežje 29, 3332 Rečica ob Savinji
 • Poveljnik, Miran Krefl, Spodnja Rečica 44, 3332 Rečica ob Savinji