Vloga za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov