SKLEP o razveljavitvi Javnega razpisa za sofinanciranje programov drugih društev v Občini Rečica ob Savinji v letu 2020

12.02.2020 Nives K. 213
12.02.2020
Objave in pozivi
430-0013/2019-15
12.02.2020