Poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka