Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Marko Atelšek, Poljane 44, 3332 Rečica ob Savinji
  • Ivan Kramer, Nizka 45, 3332 Rečica ob Savinji
  • Barbara Žlebnik, Spodnja Pobrežje 8, 3332 Rečica ob Savinji
  • Polonca Kolenc Ozimic, Varpolje 52, 3332 Rečica ob Savinji
  • Predsednik, Jožef Skončnik, Rečica ob Savinji 51A, 3332 Rečica ob Savinji

Mandatno obdobje 2018 do 2022

09.12.2020 ob 17.00
01.09.2020 ob 18.00
19.05.2020 ob 18.00
11.03.2020 ob 17.00
13.05.2019 ob 16.00
19.03.2019 ob 18.00
20.12.2018 ob 18.00

Mandatno obdobje 2014 do 2018