Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Marko Atelšek, Poljane 44, 3332 Rečica ob Savinji
  • Ivan Kramer, Nizka 45, 3332 Rečica ob Savinji
  • Barbara Žlebnik, Spodnja Pobrežje 8, 3332 Rečica ob Savinji
  • Polonca Kolenc Ozimic, Varpolje 52, 3332 Rečica ob Savinji
  • Predsednik, Jožef Skončnik, Rečica ob Savinji 51A, 3332 Rečica ob Savinji