Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • član, Peter KOLENC, Rečica ob Savinji 78, 3332 Rečica ob Savinji
  • član, Blaž BITENC, Spodnja Rečica 2A, 3332 Rečica ob Savinji
  • član, Franc BASTL, Homec 27, 3332 Rečica ob Savinji
  • članica, Barbara ŽLEBNIK, Spodnje Pobrežje 8, 3332 Rečica ob Savinji
  • predsednica, Polonca KOLENC, Varpolje 52, 3332 Rečica ob Savinji
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Marko Atelšek, Poljane 44, 3332 Rečica ob Savinji
  • Ivan Kramer, Nizka 45, 3332 Rečica ob Savinji
  • Barbara Žlebnik, Spodnja Pobrežje 8, 3332 Rečica ob Savinji
  • Polonca Kolenc Ozimic, Varpolje 52, 3332 Rečica ob Savinji
  • Predsednik, Jožef Skončnik, Rečica ob Savinji 51A, 3332 Rečica ob Savinji