Prostorski akti občine

Druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji – SD OPN 2Dokumenti, priloge 9
Klikni tukaj za prikaz prilog
OPPN Varpolje zahod
OPPN Kamp Menina