Vloga za izdajo projektnih pogojev, mnenja ali soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste

Oddaja vloge